Particulieren  >  Therapieën  >  Reflex therapieën

Voetreflextherapie en Neusreflextherapie

Reflextherapie

Alle reflextherapieën berusten op het feit, dat de mens, vrijwel direct na de bevruchting van de eicel door de zaadcel, zichzelf steeds weer kopieert. We vinden zodoende het gehele lichaam in diverse delen (voeten, handen, oren, neus, ogen etc.) geprojecteerd. Vanuit deze gebieden kan omgekeerd invloed worden uitgeoefend op de functie van verschillende organen en lichaamsdelen bijvoorbeeld d.m.v. de voetreflextherapie. Door deze projectie is via deze reflexgebieden ook het stellen van een diagnose mogelijk, het meest bekende voorbeeld daarvan is de ogen- of irisdiagnose.

Voetreflextherapie

Voetreflextherapie is een effectieve natuurgeneeskundige therapie, die al duizenden jaren wordt toegepast. Vanaf het begin van de vorige eeuw is de overvloedige informatie op dit gebied bijeengebracht en tot één systeem ontwikkeld. De Duitse Hanne Marquardt, op wie wij ons binnen de praktijk baseren, heeft op dit gebied internationaal een grote naam verworven. We vinden in de voet niet alleen lichamelijke, maar ook geestelijke en emotionele aspecten van de mens terug. Door massage van de voeten oefenen we zodoende een gunstige invloed uit op de hele mens. Voetreflexmassage is heel goed met andere therapieën te combineren zodat een nog bredere aanpak van de toestand van de patiënt mogelijk wordt. Een goed ritme voor de voetreflextherapie is één of twee behandelingen per week. De duur van de massages is een half tot één uur. De praktijk leert dat er gemiddeld acht tot tien massages nodig zijn. Een en ander wordt geregeld op geleide van het verloop van de klachten en in overleg met de patiënt.

Neusreflextherapie

Door middel van neusreflextherapie wordt het afweersysteem gestimuleerd en worden in het bijzonder alle slijmvliezen in het gehele lichaam gereinigd. Het is een goed middel bij alle problemen van de luchtwegen en de bijholten van neus en kaak (bijholte ontstekingen, bronchitis, astma, allergieën etc.), maar ook bij vermoeidheid en gebrek aan energie. Evenals andere reflextherapieën heeft de neusreflextherapie een helende invloed op in principe alle andere organen van het lichaam. Zo heeft bij voorbeeld de therapie een positieve invloed op het gehele hormoonsysteem. Interessant is te melden, dat de neusreflextherapie door een gynaecoloog is ontdekt en ontwikkeld. Vooral in de beginperiode vond ook nader onderzoek en toepassing van de therapie plaats door overwegend gynaecologen.
Neusreflextherapie wordt als regel als kuur van tien behandelingen uitgevoerd; vaak in combinatie met andere therapieën zoals bindweefselmassage en/of Baunscheidttherapie (zie elders onder behandelingen/therapieën).