Particulieren  >  Therapieën  >  HACI punctuur

HACI punctuur

HACI-punctuur is een nieuw therapieconcept afkomstig uit de alom gerespecteerde Chinese geneeskunde. Zonder de huid te beschadigen worden met kleine zuigklokken tegelijkertijd de volgende therapieën toegepast: acupunctuur, acupressuur, magneetveldtherapie en schröpfen. Schröpfen is het door middel van onderdruk in de zuigklokken, stimuleren van de circulatie en ontgifting.

Ook de Chinese geneeskunde gaat uit van de mens als eenheid van lichaam, psyche en geest en de wisselwerkingen tussen deze aspecten. De inwendige organen verder worden tastbaar via de acupunctuurpunten en zenuwuiteinden en staan zo in verbinding met de buitenwereld. Deze verschillende punten zijn met elkaar verbonden via de meridianen en de zenuwbanen en gezondheid is een harmonisch samenspel van de delen en het geheel. Doel van de HACI-punctuur is het herstel van deze harmonie.


HACI-punctuur kan bij vrijwel alle klachten en aandoeningen met succes toepassing vinden. In de regel wordt de HACI-punctuur voorafgegaan door pneumatische pulsatietherapie (zie elders op deze website).