Particulieren  >  Therapieën  >  Baunscheidttherapie

Baunscheidttherapie

De Baunscheidttherapie is gebaseerd op de uitvinding van de heer Baunscheidt omstreeks het jaar 1847. Baunscheidt had als uitvinder al een aantal medische instrumenten ontworpen. Op gegeven ogenblik kreeg hij jicht en was gedwongen rust te houden. In deze periode werd hij meerdere malen gestoken door muggen. Door deze muggensteken verdwenen zijn klachten als gevolg van de jicht. Als natuurvorser deed hij daarnaar nader onderzoek en ontwikkelde hij een apparaat, de levenswekker, waarmee alles kunstmatig kon worden nagebootst. Niet alleen jicht en andere reumatische aandoeningen, maar ook vele andere klachten verbeterden dan wel genazen door behandeling met de levenswekker. De verklaring moet worden gezocht in het feit, dat behandeling van de huid ook van invloed is op de inwendige organen, zoals dat ook geldt voor reflextherapieën, acupunctuur enzovoort. Daarenboven heeft de behandeling volgens Baunscheidt een sterk via de huid ontgiftende werking.

De Baunscheidttherapie wordt veelal voorafgegaan door pneumatische pulsatietherapie (zie elders onder behandelingen / therapieën). Door deze combinatie van methoden wordt de werking nog meer geïntensiveerd.