Particulieren  >  Therapieën  >  Analytische therapie

Analytische therapie

Als het allemaal niet mee zit; je zit niet lekker in je vel, je hebt het gevoel dat de hele wereld tegen je is, je kunt ’s nachts de slaap niet vatten omdat je hoofd met van alles en nog wat bezig blijft, dan kan Jungiaans Analytische Therapie de oplossing zijn.

Problemen zoals die zich  in het dagelijkse leven voordoen, tonen meestal niet hun ware aard. In werkelijkheid is er in de regel een andere, dieper gelegen niet direct te herkennen oorzaak. Vaak is er in het verleden een situatie geweest, die indruk heeft gemaakt en aanleiding was tot een bepaald gedrag, dat later steeds, passend of niet, wordt herhaald. Dit kan leiden van kleinere tot grotere ongemakken, lichamelijk en/of psychisch, maar ook tot spanningen binnen de leef- en werkomgeving.

De Zwitserse psychiater Carl Gustav Jung (1875-1961) werd bekend in 1904 door zijn woordassociatie-experiment. Jung ontwikkelde de woordassociatie-test door deze toe te passen bij een groot aantal psychiatrische patiënten. Jung onderzocht de associaties die patiënten meldden naar aanleiding van bepaalde woorden die hij ze aanreikte. De woordassociaties zelf, maar ook de reactiesnelheid kunnen wijzen op onbewuste emoties en bepaalde verdrongen ervaringen in het onbewuste. Op grond van deze verdrongen ervaringen gedragen wij ons in het dagelijks leven. Door deze test kunnen conflictsituaties die zijn gedissocieerd, verdrongen, worden bloot gelegd. Bij dissociatie worden pijnlijke situaties verdrongen naar het onbewuste, zodat men niet dagelijks aan de pijn wordt herinnerd.

Dissociatie is een overlevingsmechanisme. Deze gedissocieerde delen beïnvloeden wel ons dagelijks gedrag; vaak in negatieve zin en daarom is het wenselijk om het onbewuste te onderzoeken. Tegenwoordig wordt nog altijd gebruik gemaakt van de woordassociatietest volgens Jung, als dit tijdens analyse wenselijk is.

Jung stelt de enorme invloed die het onbewuste kan hebben in het dagelijks leven, zonder dat men dat beseft, centraal. Jung gaat er van uit dat alle indrukken en ervaringen blijvend worden opgeslagen. Gebeurtenissen worden, zo lijkt het, vergeten, maar ze blijven wel in het dagelijks leven doorwerken. Dit worden de zogenoemde “blinde vlekken”, die het handelen beïnvloeden, reacties bepalen en invloed uitoefenen op keuzes die worden gemaakt.   

Dromen hebben een belangrijke betekenis in de therapie. Dromen zijn verpakte boodschappen; boodschappen vanuit het onbewuste. Onder begeleiding van een Jungiaans Analytisch Therapeut kan worden gezocht naar de betekenis van een droom. De droom is altijd een persoonlijke ervaring. Dromen en delen ervan, kunnen voor verschillende mensen, verschillende betekenissen hebben

Het mag niet overmeld blijven dat Feud, tijdgenoot en destijds bevriend met Jung, de basis heeft gelegd op het gebied van dromen Freud heeft het probleem van dromen in zijn hele omvang wereldkundig gemaakt.  Dit valt te lezen in het boek Die Traumdeutung van Sigmund Freud.

Creatieve uitingsvormen zoals tekenen en schilderen, kunnen deel uitmaken van de therapie evenals muziek of schrijven. Cliënten kunnen ontdekken “wat ze hun leven lang al wilden doen”, maar door omstandigheden nooit of te weinig hebben gedaan. Therapie is een ultieme manier om achter het persoonlijke doel en de zin van het leven te komen. Door dit te ontdekken kan een ongekend mooi toekomstperspectief zichtbaar worden.

Het uiteindelijke doel van de therapie is steeds het individuatieproces waarmee wordt bedoeld, dat de cliënt wordt zoals hij in beginsel bedoeld was. Onder begeleiding van een Jungiaans Analytisch Therapeut kan de cliënt weer echt zichzelf worden.

Een sessie duurt een uur. Het totaal aantal sessies is afhankelijk van de ernst van de problematiek en de vorderingen van de cliënt.