Particulieren  >  Therapieën

Therapieën

Veel ziekten en aandoeningen zijn het gevolg van een verstoring van het afweersysteem, het immuunsysteem. Dat is één van de redenen, dat wij regelmatig worden geconfronteerd met al langer bestaande vage klachten als moeheid waartegen geen kruid gewassen lijkt te zijn. Klachten en aandoeningen krijgen een chronisch karakter. Veel mensen zoeken dan eindeloos naar oplossingen voor hun problemen. De kracht van de natuurgeneeskunde is gelegen in het feit, dat zij in heel veel gevallen het verlossende woord kan spreken. Immers; het uitgangspunt van elke natuurgeneeskundige therapie is het stimuleren en ondersteunen van het eigen systeem van afweer. Met andere woorden het aanwakkeren van de levenskracht die iedereen bezit.