Particulieren  >  Diagnostiek  >  Werkwijze

Werkwijze

Voor alle vormen van diagnostiek geldt als algemene regel, dat één enkele methode vrijwel nooit voldoende aanwijzingen voor een diagnose kan opleveren. Om die reden wordt bij ons steeds gewerkt met verschillende onderzoekmethoden, zodat door vergelijking een toespitsing op de oorzaak of de oorzaken op verantwoorde wijze kan gebeuren. Dit is van belang voor een adequate behandeling, hetgeen uiteraard voor de patiënt op de eerste plaats komt. Deze wil namelijk van zijn klachten af en zich beter gaan voelen.
Binnen onze praktijk wordt verder niet slechts aandacht besteed aan de lichamelijke aspecten van ziekten en aandoeningen. De patiënt wordt gezien en behandeld als een éénheid van lichaam en psyche en ook in zijn relatie tot haar/zijn omgeving. De totale mens dient in haar/zijn situatie tot zijn recht te komen om te kunnen spreken van gezondheid.

Vraagt de psyche of relaties van mensen extra aandacht, dan kan die binnen onze praktijk ook worden gegeven in de vorm van

  • autogene training (zie elders op deze website),
  • analytische psychotherapie volgens Jung en
  • relatiebemiddeling.