Particulieren  >  Diagnostiek  >  Anamnese en lichamelijk onderzoek

Anamnese en lichamelijk onderzoek

Voorafgaand aan elke behandeling wordt een onderzoek ingesteld naar de aard en de oorzaak of oorzaken van de eventuele klacht(en) waarmee de patiënt komt. Een dergelijk onderzoek kan ook dienen als vooronderzoek, wanneer iemand kiest voor bijvoorbeeld “Gezond afvallen” of een “Biologisch geneeskundig onderzoek” (zie voor beide mogelijkheden elders op onze website).
De anamnese is een uitvoerig gesprek met de patiënt met betrekking tot

  • haar/zijn gezondheidstoestand
  • het leef- en voedingspatroon
  • medicijnen die werden of worden gebruikt
  • doorgemaakte ziekten en operaties
  • de gezondheidstoestand van de ouders, broers en zusters enzovoort

Het lichamelijk onderzoek zal zich in ieder geval richten op de klachten en vermoedens van oorzaken welke onder meer kunnen volgen uit de anamnese of andere onderzoeken.
In ieder geval worden altijd de volgende metingen gedaan

  • bloeddruk
  • gewicht
  • lengte