Particulieren  >  Diagnostiek

Diagnostiek

ALGEMEEN
Om te komen tot een diagnose maken wij gebruik van reguliere, maar in het bijzonder van niet-reguliere methoden. De niet-reguliere onderzoeken onderscheiden zich van de reguliere door een andere manier van kijken naar de mens en zijn voorgeschiedenis, de klachten en het te onderzoeken materiaal zoals urine en bloed. Ze kunnen dus een waardevolle aanvulling zijn. Door deze andere aanpak komen wij tot andere resultaten en conclusies. Deze bieden vervolgens ook een andere basis voor de behandeling van klachten en aandoeningen die veelal langs reguliere weg niet of niet voldoende konden worden verholpen.

BLOEDONDERZOEK INTERNATIONAAL EN UNIEK
Voor het bloedonderzoek wordt binnen onze praktijk zogenoemd levend (vers) en gedroogd bloed gebruikt. Voor het bloed dat door onszelf wordt onderzocht, beschikken wij over een voor ons in Amerika gefabriceerde microscoop. Deze bijzondere microscoop is ontwikkeld door professor R.W. Bradford (Californë USA). Behalve de mogelijkheden van een gewone voor wetenschappelijke doeleinden gebruikte microscoop, heeft die van American Biologics de mogelijkheid van donkerveld en fasecontrast. Een andere bijzonderheid is de vergroting tot 10.000 keer zonder beeldkwaliteit te verliezen.

Vermeldenswaard is ook het feit, dat professor Bradford persoonlijk binnen onze praktijk les heeft gegeven en dat hij de voortgang van de deskundigheid begeleid. Er is via hem verder een samenwerking ontstaan met een universiteit en kliniek in de Verenigde Staten.

Door de verschillende mogelijkheden van de microscoop kunnen bloedcellen en andere in het bloed voorkomende zaken van elkaar worden onderscheiden. Op dit moment zijn er al 44 van elkaar afwijkende vormen ontdekt die uitsluitsel geven over 147 functionele stoornissen. Het gaat dan met name om aandoeningen en verschijnselen die langs reguliere weg nog niet kunnen worden gediagnosticeerd. Het zijn klachten waarmee mensen, zonder enige behandeling in reguliere zin, weer naar huis worden gestuurd. Behandelt een arts toch, ondanks het ontbreken van het als dogma opgevatte wetenschappelijke bewijs, dan blijft vaak enig succes uit. Het vroegtijdig herkennen van beginnende en gevorderde ziekteprocessen, maken ons onderzoek uitermate geschikt om preventief te worden toegepast. Ernstige(r) toestanden kunnen zodoende worden voorkomen.

De enorme vergroting van bijzondere kwaliteit, maakt het mogelijk om bijvoorbeeld ook ín de cellen te kijken en om kleinere micro-organismen te zien en te herkennen. De waarde hiervan is al vele malen bewezen bij de “tekenbeetziekte”, de ziekte van Lyme of Borreliose. Regulier is er geen enkele methode waarmee met zekerheid een besmetting met de bacterie Borrelia Burgdorferi kan worden vastgesteld. Veel besmettingen worden zodoende niet herkend en blijven dan onbehandeld met alle ernstige gevolgen van dien. Omdat inmiddels vaststaat, dat de bacterie bij een besmetting altijd in het bloed voorkomt, kan deze door ons worden gediagnosticeerd.

Een volgend probleem zijn de schimmels, waarvan de soort en de mate van besmetting vrij nauwkeurig kunnen worden vastgesteld. Schimmels zijn een toenemend probleem; kunnen tal van klachten geven. Eén van de belangrijkste is wel een onverklaarbare vermoeidheid.

Voor onze bevindingen vragen wij ook altijd een second opinion aan bij een gespecialiseerd laboratorium in Duitsland. In het belang van degenen die, preventief dan wel met klachten, een beroep op ons doen, kiezen wij steeds voor zoveel mogelijk zekerheid.