Digitaal tijdschrift  >  Water: miskend voedingsmiddel

Water: miskend voedingsmiddel

Eten en drinken nemen in ons leven een belangrijke plaats in. De criteria die gelden voor de keuze zijn overwegend lekker, traditie, feestelijk enzovoort. Dranken en maaltijden met plezier genoten zijn een belangrijke factor voor het welbevinden van mensen. Een waarde als voedzaam heeft natuurlijk een belangrijker betekenis. Voedzaam uiteraard in de betekenis, dat de voeding datgene levert dat wij nodig hebben om lichaamsprocessen op gang te houden. Kortom; om gezond te blijven.

Over het algemeen realiseert men zich onvoldoende, dat alle chemische en elektrische processen in het lichaam zich afspelen in water. Water is dan ook een belangrijk bestanddeel van het menselijke lichaam. Onder meer afhankelijk van de leeftijd bestaat het lichaam voor ongeveer 70 tot 75% uit water. Misschien wat oneerbiedig, maar wel illustratief en verhelderend, vergelijk ik de mens altijd met een aquarium. Het water is vergelijkbaar met onze weefselvloeistof en de vissen met onze cellen. Mensen houden een aquarium vanwege de vissen. Ongeveer eenzelfde betekenis hebben onze cellen gekregen. Evenwel, mensen die vissen houden, weten heel goed dat het belangrijk is om te zorgen voor een gunstig leefklimaat en regelmatige verversing van het water. Het gunstige leefklimaat wordt ook wel aangeduid met ‘biologisch evenwicht’. Kosten noch moeite worden gespaard om dit evenwicht te verkrijgen en in stand te houden. Helaas gaat hier de vergelijking al mank. Het is algemeen bekend, dat wij leven in een milieu dat allesbehalve voldoet aan de eisen die het behoud van de gezondheid enigszins kunnen garanderen. Soms verbaas ik mij erover, dat de mensheid dit alles overleeft. Het getuigt van een enorm aanpassingsvermogen en daarom is het woord verwondering mogelijk beter op zijn plaats dan verbazing. Als individu kunnen we niet zo heel veel invloed uitoefenen op ons milieu. We kunnen er wel voor zorgen dat ons interne milieu zo optimaal mogelijk blijft. Wanneer we teruggaan naar het percentage water waaruit we bestaan, dan wordt gelijk duidelijk dat ook hier vaak het nodige fout gaat. Dit water behoort regelmatig te worden ververst en daarvoor is dagelijks een behoorlijke hoeveelheid water nodig. Om het niet al te somber voor te stellen, wordt aan vocht ongeveer 2½ liter per dag opgenomen. Circa 750 ml via vast voedsel en 1500 ml als vloeibaar voedsel. Daartegenover staat dat via de nieren 1 tot 1½ liter wordt uitgescheiden, via verdamping en transpiratie via de huid ¾ tot 1¼ liter en door de longen ongeveer ½ liter. Een en ander is afhankelijk van verschillende omstandigheden zoals omgevingstemperatuur enzovoort. Wanneer de hier genoemde vochtopname wordt gehaald wat beslist niet altijd het geval is, dan zien we dat er evenveel vocht binnenkomt als er uitgaat. Van verversing is dus geen sprake.

Mijn verhaal werd onlangs bevestigd door een eigenaar van een dierenwinkel. Deze vertelde mij, dat mensen het verdampte water uit het aquarium aanvullen. Eigenlijk, zo zei hij, hoort men er eerst water uit te halen en daarna bij te vullen. In het andere geval vervuilt het water steeds meer. Dat is nu precies wat er met veel mensen aan de hand is. Het is daarom niet verwonderlijk dat een toenemend aantal mensen klaagt over moeheid, spier- andere pijnen, spijsverterings- en stofwisselingsproblemen, concentratie-stoornissen, slapeloosheid enzovoort. Alleen al meer water drinken doet soms wonderen.

Hierboven heb ik mij in het bijzonder gebaseerd op het interne milieu. Belangrijke factor voor dit milieu is het bindweefsel tussen de cellen. Deskundigen kennen dit als het “Grundsystem nach Pischinger”. Pischinger heeft namelijk op dit terrein belangrijk wetenschappelijk onderzoek gedaan. Het bedoelde bindweefsel wordt ook wel aangeduid met het begrip interstitium en met de veelzeggende naam het ‘Basisbioregulatie systeem’ (BBR). Het begrip BBR geeft aan dat het gaat om een orgaan dat zorgdraagt voor veel lichamelijke processen. Het BBR is bovendien het grootste en meest omvangrijke orgaan dat overal in het lichaam te vinden is. Het is jammer dat medische opleidingen geen of onvoldoende blijk geven van de belangrijkheid van dit orgaan. Dit is niet alleen het geval binnen de reguliere maar zelfs in complementaire of ‘alternatieve’ kringen. Basale oorzaken voor (chronische) ziekten en het zich niet welbevinden worden daardoor gemist en uiteraard ook de mogelijkheden van de behandeling ervan.

Op school leren we dat het bloed voedingsstoffen en zuurstof vervoert naar de cellen en de afvalproducten van de cellen naar de uitscheidingsorganen. Dit is niet het hele verhaal. Het bloed geeft de voedingsstoffen en de zuurstof af aan het interstitium. Vanuit het interstitium neemt het bloed de afvalproducten op voor het transport naar de uitscheidingsorganen. Hier zien we heel duidelijk de overeenkomst met de vissen. Vervuilt het water dan lijden de vissen daaronder. In de vrije natuur zien we dat vissen er zelfs aan doodgaan en soms als soort uitsterven. Vervuilt het interstitium dan lijden onze cellen. Celfuncties kunnen worden verstoord of belemmerd. Cellen kunnen zelfs door het interne milieu gaan ontaarden en tot kankercellen worden. Er is niet alleen een relatie tussen bloed, interstitium en cellen. In het interstitium vinden we namelijk behalve ‘bindweefseldraden’ uiteinden van zenuwbanen en daar begint ook de lymfestroom. Bij oedemen (vochtophopingen in weefsels) bijvoorbeeld, zien we een stagnatie van deze stroom. Wordt deze stroom niet op gang gebracht dan ontstaat er op den duur door het indikken van het vocht het zogenoemde lymfoedeem. Dat het weefsel daar schade van ondervindt bewijst het dan mogelijk optredende “open been”. De uiteinden van de zenuwen zorgen ervoor dat zelfs de kleinste prikkel wordt opgevangen en doorgegeven via het zenuwstelsel aan onder meer de hersenen.

Hopelijk is de betekenis van het basisbioregulatiesysteem voor de gezondheid duidelijk geworden en draagt dit ertoe bij dat het drinken van meer water het gevolg zal zijn. Omdat vooral complementaire behandelmethoden berusten op beïnvloeding van het BBR mogen we hopen dat daaraan in de toekomst, waar nodig, meer aandacht zal worden besteed.

Vergeet niet tussendoor met enige regelmaat een glaasje water te drinken.

Op uw gezondheid!

info@gezondbeterworden.nl

Telefoon 0599 213034