Digitaal tijdschrift  >  Onderzoek van gedroogd bloed

Onderzoek van gedroogd bloed

HET ONDERZOEK VAN GEDROOGD BLOED ALS ALTERNATIEF

Het onderzoek van gedroogd bloed als alternatief

Naast de reguliere bloedonderzoeken zijn er diverse andere, minder bekende methoden. Eén ervan is “de analyse van gedroogd bloed”. In tegenstelling tot de meeste reguliere onderzoeken, heeft het onderzoek van gedroogd bloed het karakter van een preventief of vroegtijdig onderzoek. Kenmerk van vroegtijdige diagnostiek is, dat wordt nagegaan welke en hoe een ziekte zich (verder) kan ontwikkelen. Door de behandeling te richten op de uitkomsten van dat onderzoek, kan deze eveneens als vroegtijdig dan wel preventief worden aangemerkt.

Er zijn al veel artsen geweest die de eigenschappen van “gedroogd bloed” hebben bestudeerd. Reeds in 1840 verdiepte de Engelse arts T.W. Jones zich in de bloedstolling. De Amerikaanse biochemicus dr. Robert Bradfort is de eerste die de biologische oorzaken van de structurele veranderingen van het gedroogde bloed verklaarde. Sinds april 1996 is deze test volgens Bradfort, wettelijk erkend in de USA.

De test op zich is erg eenvoudig. Er worden op een objectglaasje van een druppel bloed uit de vingertop, vijf tot zes afdrukken gemaakt. Dit objectglaasje wordt na droging en bij verschillende vergrotingen onder een microscoop beoordeeld. Allereerst wordt gekeken naar het fibrinenet van het bloed; dit laat zien hoe het bloed gestold is. Het net kan allerlei afwijkingen vertonen en die afwijkingen wijzen in de richting van een bepaald orgaan. Verder wordt naar de globale structuur van het gedroogde bloed op het objectglaasje gekeken. In deze structuur kunnen vele kleine gaatjes zijn ontstaan of juist heel grote openingen. Deze “gaten” geven een beeld van restproducten van stofwisselingsprocessen en bijvoorbeeld van mogelijke cysten en andere aandoeningen. De bevindingen met elkaar in verband gebracht, maken een diagnose mogelijk.

Zware stofwisselingsproducten zakken in de bloeddruppel naar beneden. Dit zegt iets over de nierfunctie; hoe donkerder deze reststoffen zijn, hoe meer de functie van de nieren verstoord is. Het gaat in het bijzonder om de ontgiftingsfunctie van de nieren en niet direct om een afwijking van het orgaan op zich. Hetzelfde geldt voor de leverfunctie. Deze verminderde ontgiftingsfunctie is herkenbaar aan de stofwisselingsproducten die lichter zijn en zodoende blijven drijven. Bij een normale leverfunctie is er verder een fijne netstructuur; hoe grover hoe meer de ontgiftingsstoornis van de lever afwijkt. Laten reguliere bloedonderzoeken ook afwijkingen zien, dan pas is er sprake van een lever- of nierziekte. We spreken dan van een orgaanstoornis. Deze wordt voorafgegaan door een functionele stoornis die dus onder meer kan worden aangetoond door de analyse van gedroogd bloed. Door behandeling van de functiestoornis, kan zodoende een orgaanafwijking worden voorkomen.

STOORNISSEN DIE ZOAL KUNNEN WORDEN AANGETOOND

De navolgende lijst geeft een overzicht van functionele stoornissen die met behulp van de analyse van het gedroogde bloed kunnen worden aangetoond.

Het immuunsysteem van het lichaam; het geeft aan of er sprake is van een afweerzwakte.

 • De genetische aanleg en/of ontvankelijkheid op het moment van onderzoek, voor allergische reacties
 • Stoornissen van het hormoonsysteem. Deze kunnen te maken hebben met verstoorde functies van hormoon vormende klieren maar ook met het gebruik van hormoonpreparaten. Uit diverse onderzoeken is gebleken, dat ook ons drinkwater sporen van hormonen bevat en hetzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor vlees. De reden dat tegenwoordig bij veel mensen een zekere ontregeling van het hormoonsysteem kan worden vastgesteld.
 • Een belangrijk onderdeel van het onderzoek is, de beoordeling van het stresshormoon adrenaline. Een teveel aan adrenaline in het bloed wijst op spanningen waarvoor geen adequate uitweg is en of er een burn-out dreigt. Ook adrenaline beïnvloedt het hele hormoonsysteem en met deze wisselwerking moet uiteraard eveneens rekening worden gehouden.
 • Hypercalcaemie; het hiermee bedoelde teveel aan calcium in het bloed, kan duiden op het proces van botontkalking met als gevolg osteoporose. In de praktijk blijkt dit vooral te maken te hebben met verzuring van het lichaam. Om een overschot aan zuren te neutraliseren gebruikt het lichaam de basische kalk uit de botten. Belangrijk is om het voedingspatroon te veranderen en het lichaam eventueel met basische mineralen te ontzuren. Met hetzelfde doel van ontzuring wordt de inhoud van de rode bloedlichaampjes, te weten de rode kleurstof, het hemoglobine, gebruikt. Het uiterlijk van de rode bloedlichaampjes krijgt dan min of meer de vorm van ringen. Doordat het hemoglobine ijzerhoudend is, is er automatisch ook een tekort aan ijzer. Dit leidt ertoe dat er tegelijkertijd ook sprake is van een anemie of met andere woorden bloedarmoede.
 • De aanleg en mate van ontvankelijkheid voor reuma is te zien. Dit betreft alle aandoeningen van het gehele bewegingsapparaat; niet alleen de zogenoemde reumatische artritis.
 • De lever- en nierfunctie, die kunnen worden ingedeeld in een zwakke, middelmatige of sterke ontgiftingsstoornis, kwamen reeds ter sprake.
 • Volgens Coëlho (Zakwoordenboek der Geneeskunde) is een cyste een blaas of holte met vloeibare, minder vloeibare of taaie inhoud. Precies zo, laat het gedroogde bloed de cyste zien als begrensde rondjes die geclusterd liggen. Het is vervolgens aan de therapeut om te onderzoeken waar de cysten mogelijk zitten.
 • De functie van het maag-darmstelsel wordt bekeken, bijvoorbeeld hoe de aanmaak dan wel de kwaliteit van de maag- en darmsappen is.  Verder valt te zien of er eventueel een zwakke, middelmatige of sterke schimmelbelasting is in de darmen. De behandeling van het maag- en darmstelsel behoort tot de basistherapie. Een goede werking van de darm is noodzakelijk om de noodzakelijke voedingsstoffen op te kunnen nemen en deze heeft ook een belangrijke functie met betrekking tot het afweersysteem.
 • Hart- en/of bloedcirculatiestoornissen. Door toepassing van het traditionele urineonderzoek naast het bloedonderzoek kan een nog duidelijker onderscheid worden gemaakt tussen stoornissen van het hart en de bloedcirculatie.
 • Belasting van het Centraal Zenuwstelsel. De willekeurige functies zoals denken en handelen worden zichtbaar evenals een belasting van het onwillekeurige of autonome zenuwstelsel. Het gaat dan om de functies die buiten de wil om gebeuren, zoals de ademhaling, spijsvertering, bloedsomloop, stofwisseling enzovoort.
 • Een eventuele longenbelasting is eveneens vast te stellen zowel voor wat betreft functionele als organische afwijkingen.
 • Belangrijk is ook de beoordeling van de verwerking van zuurstof in de cellen. Deze laatste belangrijke fase van de stofwisseling kan verminderd of verstoord zijn.
 • De eindbeoordeling richt zich op drie mogelijke, ernstige ziektebeelden, te weten leukemie, multiple sclerose (MS) en het risico dat kanker zich kan ontwikkelen. Het risico van kanker wordt beoordeeld van negatief via prae-cancerose in positief 1 tot positief 4. Doordat het gaat om een vroegtijdige diagnose is het proces in de regel nog te keren. Wanneer het risico op het ontstaan van kanker aanwezig, dus positief is, dan is dit te zien doordat er kleine, groen oplichtende puntjes te zien zijn in de structuur van het bloed.

PSYCHO - SOMATISCH ONDERZOEK

Een heel bijzonder fenomeen dat in het bloed overduidelijk te zien is, is een groot psychisch conflict. Dit kan zelfs wijzen op een hersentumor, die het gevolg is van het psychische conflict. Een en ander is onderzocht door dr. R.G. Hamer, een Duitse arts, met gebruikmaking van C.T. (Computer Tomografie). Het bloed laat een inkapseling zien van een gat in de bloedstructuur. Aan de rand liggen rode bloedlichaampjes als een ring om het gat heen. Verwerkt iemand het psychische conflict, dan zie je dit fenomeen weer verdwijnen.

Het is zelfs mogelijk om door middel van het gedroogde bloed de psychische gesteldheid van iemand te beoordelen, om een psychisch conflict op het spoor te komen of vanwege de beïnvloeding van het lichaam door de psyche (psychosomatiek).

Wanneer ten slotte de analyse van gedroogd bloed wordt gecombineerd met andere onderzoeken zoals het traditionele urine onderzoek, het “ouderwetse” handwerk, en iriscopie, dan wordt een schat van gegevens verkregen die een adequate behandeling mogelijk maken.

Voor meer informatie: Herma Kloosterman, Heilpraktikerin. Tel.: 0599 213034

                                 info@gezondbeterworden.nl