Digitaal tijdschrift  >  Moeder en kind

Moeder en kind

 

MOEDER EN KIND VANUIT NATUURGENEESKUNDIG PERSPECTIEF

Een fundamenteel kenmerk van de natuurgeneeskunde is een alles omvattende visie en benadering van de mens en het menselijk organisme. De mens wordt daarbij weliswaar als uniek individu gezien, maar tegelijkertijd in relatie tot zijn omgeving. Daarvoor hebben wij de volgende omschrijving gevonden: "De mens is een socio-psycho-somatische eenheid". Elke behandeling dient altijd gericht te zijn op het activeren van aangeboren afweermechanismen om zodoende het beschikbare vermogen tot zelfgenezing te stimuleren.

Koorts is als een wapen 

In het bijzonder bij kinderen zijn de natuurlijke afweerkrachten nog optimaal. Het is van groot belang om dit aangeboren natuurlijke afweersysteem te ontzien, te verzorgen en in geval van ziekte te benutten en vooral niet onnodig tegen te werken. Het is absoluut af te keuren om zonder dwingende reden het immuunsysteem te belasten en te onderdrukken door antibiotica, koorts verlagende middelen enzovoort. Koorts en ook andere symptomen zijn uitingen van het verweer van het lichaam tegen bedreigingen van de gezondheid. Dit verweer moet een kans krijgen en mag slechts worden tegengegaan wanneer daardoor later ernstige schade zou kunnen ontstaan of het leven wordt bedreigd. Doordat het immuunsysteem in de regel nog goede prestaties kan leveren, komt het voor dat kinderen plotseling hoge koorts kunnen krijgen. Meestal verdwijnt het na korte tijd even plotseling als het gekomen is. Het is als het ware een training voor het immuunsysteem. “Koorts is als een wapen”, luidt een artikel in “Puur Kind” van Weleda [2007 nummer 20]. De training van het immuunsysteem krijgt een averechts effect wanneer bijvoorbeeld de koorts abrupt wordt afgebroken door een [kinder]aspirientje of antibiotica. Naarmate dat vaker gebeurt, zal het afweersysteem van het kind en later de volwassene, steeds meer verzwakken. Er zou al veel gewonnen zijn wanneer in niet vermijdbare gevallen eerst zou worden nagegaan welk antibioticum het meest geëigende is. In de praktijk echter worden regelmatig meerdere soorten antibiotica gegeven net zo lang tot men de juiste gevonden heeft. Dit is een extra belasting voor het organisme en dus een onnodige en ontoelaatbare aanslag op het immuunsysteem.

De zwangerschap

Tijdens de ontwikkeling van het kind vóór de geboorte, wordt het kind via het bloed van de moeder gevoed. De zwangere echter, krijgt dagelijks ook de nodige vreemde en gifstoffen binnen. Elke trek aan een sigaret, elke druppel alcohol en ook eventuele medicamenten, worden door het embryo gerookt, gedronken en geslikt. Daar komen nog eens veel milieutoxische belastingen via de luchtwegen en de voeding bij. Heel vaak overschrijdt het totaal van alle kleine schades de grens van het toelaatbare en leidt dit vervolgens tot ziekten. Het biologisch evenwicht van de zwangere vrouw kan worden verstoord met niet in te schatten gevolgen voor de zwangere zelf maar ook voor de ongeborene. De zuigeling, het kind, later de volwassene, betalen de tol in de vorm van een labiele en zwakke gezondheid. De sterke toename van allergieën bij kinderen is een duidelijk teken dat in het bijzonder de belastingen door het milieu een steeds groter wordend gevaar met zich meebrengen. Helaas wordt dit maar al te vaak voor het gemak vergeten of slechts als kennisgeving aangenomen.

In vroeger tijden hebben artsen al nagedacht over het in positieve zin beïnvloeden van overerfde constitutionele belastingen. Destijds waren het vooral tuberculose, geslachtsziekten en ondervoeding die een gevaar vormden voor het jonge kind. De overwegingen hebben geleid tot bijvoorbeeld de zogenoemde Eugenische kuur volgens Voisin die tijdens de zwangerschap door de moeder wordt ondergaan. De kuur is gebaseerd op het homeopathisch principe. De praktijk heeft aangetoond, dat bij een allergische dispositie en ook bij chronische aandoeningen bij één of beide ouders, de betreffende kinderen door deze kuur een uitzonderlijk betere weerstand hebben dan normaliter het geval is. De kuur is in ieder geval heel erg zinvol, wanneer er sprake is van familiair voorkomende allergieën in de vorm van hooikoorts, neurodermitis, astma bronchiale, voedselallergie of –intolerantie, allergie voor medicamenten enzovoort. Verder bij chronische aandoeningen zoals reuma, huid- en kwaadaardige aandoeningen, stofwisselingsziekten enzovoort. Tenslotte bij familiair voorkomende aandoeningen waaronder tuberculose, geslachtsziekten enzovoort.

Hoewel het steeds moeilijker, zo niet onmogelijk gemaakt wordt om een aantal van de bedoelde homeopathische middelen te verkrijgen en de kuur, naar mijn vaste overtuiging, begeleiding behoeft van een deskundige, desalniettemin hierna een beschrijving van de kuur.

De eerste maand van de zwangerschap             Tuberculinum D200

De tweede maand van de zwangerschap            Medorrhinum D200

De derde maand van de zwangerschap              Luesinum D200

De vierde maand van de zwangerschap              Sulfur D200

De vijfde maand van de zwangerschap               Calcium carbonicum D200

De zesde maand van de zwangerschap             Calcium phosphoricum D200

De zevende maand van de zwangerschap          Calcium fluoricum D200

Met telkens een tussenpoos van circa één maand, worden van de achtereenvolgens genoemde middelen10 globuli [korrels], opgelost in wat water, eenmalig ingenomen.

Naast het voordeel van de kuur voor het kind, is gebleken dat de zwangerschap en de bevalling in de meeste gevallen voorspoediger verlopen. Ook het zogen verloopt daarna in de regel beter. Nogmaals; het is om die reden te betreuren, dat een kuur die zijn waarde in de praktijk heeft bewezen, welhaast onmogelijk wordt gemaakt. 

Klachten die kunnen voorkomen tijdens de zwangerschap

Krampen

Meestal voorkomend in de kuiten en/of de tenen en veelal zijn ze beperkt tot de buigspieren. Aan te bevelen zijn ontspannende voetbaden zo’n twee tot drie maal per week. Bij de reformzaak, drogist of apotheker zijn badmiddelen verkrijgbaar die aan het water kunnen worden toegevoegd. De duur van de baden dient zo’n 20 minuten te bedragen, De temperatuur van het water mag variëren van 28 tot 30° Celsius. Na de baden kunnen de onderbenen worden ingewreven met een olie of zalf naar keuze.

Als medicatie komen Sepia D4 en Cuprum metallicum D4 in aanmerking; ’s avonds voor het slapen gaan 2 tabletten onder de tong laten smelten en ’s morgens na het ontbijt 1 tablet.

Hikken

Regelmatige hikbuien kunnen voor een zwangere erg onaangenaam zijn. Krampen van het middenrif, de oorzaak voor het hikken, kunnen eveneens worden behandeld met Cuprum metallicum D4. Direct bij het begin van de klachten worden 2 tabletten onder de tong gelegd; ze vervolgens laten wegsmelten zodat het middel vrijwel direct in de bloedbaan komt.

Zuurbranden

Bijna de helft van het aantal zwangere vrouwen heeft last van maagklachten zoals zuurbranden al dan niet met maagpijn. De klachten kunnen gepaard gaan met een reflux. Het eten komt dan via de slokdarm naar boven. Verder zijn braken dan wel braakneigingen een algemeen bekend verschijnsel. De reflux is het gevolg van druk op de maag door de zich uitdijende baarmoeder; het treedt vooral op tijdens het liggen.

Een geschikt homeopathisch middel is Robinia pseudacacia D4 tabletten; 3 maal per dag 1 tablet onder de tong laten smelten. Wanneer de klachten vooral ’s nachts optreden, dan kan Mercurius solubilis D12 het middel zijn dat verlichting brengt. Zodra de klachten beginnen 1 tablet onder de tong laten smelten.

Obstipatie

Een veel voorkomend probleem bij zwangere vrouwen is obstipatie of verstopping. Vooral wanneer dit probleem al voor de zwangerschap bestond, is de kans op een ernstige obstipatie nog groter. Algemene oorzaken voor de obstipatie zijn te weinig drinken, verkeerde voeding en eetgewoonten en te weinig beweging. Het probleem kan te lijf worden gegaan door middel van volwaardige, biologische voeding die rijk is aan ballaststoffen. Bovendien moet de hoeveelheid drinken tenminste zo’n twee liter per dag bedragen. Water moet daarvan het grootste deel uitmaken. Het is belangrijk te bedenken dat koffie juist een uitdrogend effect zou hebben. Meer beweging kan noodzakelijk blijken. Rekening houdend met de biologische klok is het zinvol om het ontlasten te trainen. Dit trainen gebeurt door elke ochtend na het opstaan vijf minuten [niet langer] op de wc te gaan zitten. Men moet de darmen vooral niet willen dwingen en niet persen. Komt de ontlasting dan is het goed, komt er niets dan is er "nog niets verloren". “Morgen weer een dag en een nieuwe kans!”. De ervaring leert, dat, wanneer men trouw volhoudt, in de regel in enkele dagen tot een week de darmen dagelijks en elke morgen uit zichzelf hun werk zullen doen.

Dagelijkse lichte massages van de rug met een ontspannende olie ter hoogte van de lendenwervels, kunnen de darmen extra stimuleren.

Ten slotte kan ook de ondersteuning van de leverfunctie door Carduus marianus D4 nuttig zijn. Drie maal per dag 1 tablet of 10 globuli onder de tong laten smelten.

Misselijkheid tijdens de zwangerschap

Vooral in de eerste drie maanden van de zwangerschap kunnen misselijkheid en neiging tot braken, optreden. Echter; bij sommigen kunnen deze klachten langer en zelfs gedurende de gehele zwangerschap aanwezig zijn.

De volgende remedie kan uitkomst bieden:

Ipecacuanha D4 vóór elke maaltijd 5 druppels verdund met wat water en

na het eten Nux vomica D4 eveneens 5 druppels verdund met wat water.

Galblaasklachten

Bij een hinderlijk gevoel en/of druk in de bovenbuik rechts moet gedacht worden aan de galblaas. Vooral als het drukgevoel doortrekt naar de maag of als pijn naar de rug en/of het rechter schouderblad. De klachten kunnen worden veroorzaakt door de druk die ontstaat vanuit de baarmoeder, maar ook al aanwezige galstenen kunnen klachten gaan geven. Het is belangrijk om met soortgelijke klachten naar een arts te gaan zodat kan worden nagegaan wat er precies aan de hand is.

Zelf kan men de volgende homeopathische middelen nemen: Chelidonium D4 en verder Carduus marianus D4. Beide middelen kunnen gelijktijdig worden genomen en wel 3 maal per dag 1 tablet of 10 globuli [korrels] onder de tong laten smelten. Bij koliekachtige klachten kan bovendien direct bij het begin van de klachten Atropinum sulph D6 uitkomst bieden.

Rugklachten

Rugklachten ter hoogte van de lendenwervels komen tijdens de zwangerschap nogal eens voor. De neuralgische pijnen [zenuwpijnen] die dan kunnen optreden zijn meestal eenzijdig. Ze stralen heel vaak uit naar één kant van de bil of naar één van de benen. Deze pijn is het best vergelijkbaar met kiespijn en ze gaat vaak gepaard met een gevoel van doofheid, tintelen en prikkelen in de benen, voeten of tenen. Deze laatste verschijnselen kunnen zelfs de enige zijn die wijzen op een aandoening of belasting van de rugwervels of liever gezegd op een irritatie van een of meer zenuwen die uit de wervelkolom komen.

Een in de regel afdoende behandeling vormt de neuraaltherapie waarbij op bepaalde punten die bij onderzoek pijnlijk blijken te zijn, in de huid een kleine hoeveelheid vloeistof wordt ingespoten. Hoewel neuraaltherapie ook wel “procaïnetherapie” wordt genoemd, wordt tijdens de zwangerschap het gebruik van procaïne ontraden. Homeopathische middelen en zelfs een fysiologische zoutoplossing kunnen echter ook een bijzonder resultaat opleveren. Het grote belang van neuraaltherapie is, dat het vrijwel gelijk verlichting biedt. Het moge duidelijk zijn, dat de neuraaltherapie uitsluitend mag worden uitgevoerd door een daartoe bevoegde en ter zake kundige behandelaar.

Middelen die men zelf kan nemen:

Rhus toxicodendron D3 wanneer de klachten vooral rechts optreden en wanneer deze beter worden wanneer men eenmaal in beweging is.

Gnaphalium D3 wanneer de klachten vooral links gelokaliseerd zijn.

Agaricus muscarius D4 of als complexmiddel wanneer men moeilijk kan zitten.

Plaatselijke warmte door middel van zalf, een warme kruik [pas op voor verbrandingen!], warme omslagen en baden kunnen extra verlichting geven.

Jeuk [pruritus] tijdens de zwangerschap

De jeuk die over het gehele lichaam kan voorkomen, hoeft niet gepaard te gaan met een aandoening aan of van de huid. De oorzaak is onbekend en zodoende is de behandeling in al die gevallen symptomatisch [gericht op de klacht en niet direct op de oorzaak].

De jeuk kan worden bestreden met Cistus canadensis D3: 3 maal per dag 10 globuli onder de tong laten smelten en eventueel bij klachten ieder halfuur 10 globuli tot de jeuk over is.

Een bad waaraan [olijf]olie is toegevoegd kan verlichting brengen. Van belang is het om steeds na het baden het lichaam in te vetten met bijvoorbeeld olijfolie. Dit is vooral van belang wanneer de moeder al neigt naar een droge huid.

De laatste fase voor de bevalling

Het is heel nuttig om ongeveer 4 weken voor de bevalling dagelijks 1 of 2 kopjes thee van het kruid vrouwenmantel [Alchemilla] te drinken. Voor 1 kop thee neemt men 1 theelepel van het kruid, giet daar kokend water op en laat het 5 minuten trekken.

De geboorte wordt daardoor vergemakkelijkt, nabloedingen voorkomen en ook het weer in vorm komen van de baarmoeder wordt bevorderd.

Borstvoeding

Voor deze tijd geldt nog steeds, dat borstvoeding de meest natuurlijke en beste voeding voor de pasgeborene is. Voor een voorspoedige en gezonde ontwikkeling van het kind is het van het grootste belang. Het is het beste om het kind zo lang mogelijk zelf te blijven voeden.

De belangrijkste voordelen van borstvoeding zijn:

1.      De moedermelk is vrij van ziektekiemen zonder dat de melk vooraf moet worden verhit. Verder is er een niet na te bootsen overeenkomst van de biochemische eigenschappen van de moedermelk en die van het kind.

2.      Borstvoeding bevat heel veel afweerstoffen waarvan gebleken is, dat ze bij het kind ertoe bijdragen dat het immuunsysteem zich goed ontwikkelt. Het kind wordt weerbaarder en loopt aanzienlijk minder snel infecties op. Bovendien blijkt de ontvankelijkheid voor allergieën duidelijk geringer; zelfs wanneer een van de ouders zelf aan een allergie lijdt.

3.      Moedermelk is voor de zuigeling beter te verteren. Omdat het spijsverteringsstelsel van het jonge kind snel van slag is, levert moedermelk een belangrijk voordeel op. Kinderen die geen moedermelk krijgen, hebben een vrij grote kans op stofwisselingsproblemen en tekorten aan bepaalde stoffen.

Wanneer de moedermelk terugloopt, dan kan dat verbeterd worden door Pulsatilla D12; drie maal per dag 10 druppels met wat water verdund innemen.

Soms kan het nodig zijn om het geven van borstvoeding af te breken. Bijvoorbeeld i.v.m. sociale omstandigheden zoals werk of om gezondheidsredenen. Ter ondersteuning kan het middel Phytolacca D3 worden genomen; drie maal per dag 5 globuli [korrels] onder de tong.

Diarree bij de zuigeling door moedermelk

Het komt weliswaar zelden voor, maar het kan. Een effectieve manier om dit te behandelen is om voor het zogen enkele druppels van een oplossing Aethusa D4 op de tepels aan te brengen. De zuigeling krijgt dan het middel automatisch binnen met de moedermelk. Het middel wordt als volgt bereid: 5 Globuli Aethusa D4 worden in wat gekookt water opgelost en telkens voor het voeden, worden 4 druppels op de tepels gedaan.

Diarree door flesvoeding

Bij diarree bij kinderen moet men altijd op zijn hoede zijn, bijvoorbeeld in verband met snelle uitdroging. Dit kan een ernstige bedreiging betekenen. De diarree wordt vaak voorafgegaan of begeleid door andere verschijnselen zoals gewichtsverlies of stilstand, gebrek aan eetlust, spugen en onrust. Het aantal keren ontlasting neemt vóórdien meestal ook toe; deze wordt dunner en gaat stinken.

Bij acute diarree kan men het beste één of twee dagen melkvoeding achterwege laten. In plaats daarvan kan een wortelsoep worden gegeven. Wortelen binden heel gemakkelijk gifstoffen. Vanaf de vierde week na de geboorte kan deze soep tijdelijk de reguliere voeding vervangen; hoelang en hoeveel men daarvan geeft is niet aan voorschriften gebonden.

De bereiding is als volgt: 60 Gram wortelen [biologische kwaliteit] worden met een staafmixer gepureerd. 200 ml. Water erbij doen en kort koken. Eventueel kan met nog wat druivensuiker de soep nog wat zoeter worden gemaakt.

Wanneer de algehele toestand verbetert, dan kan worden overgegaan op wortelsoep met melk. De eerste dag 2 delen wortelsoep en 1 deel melk. De tweede dag de helft wortelsoep en de helft melk. In de regel kan vanaf de derde dag weer de gebruikelijke voeding worden gegeven.

Vanaf de vierde maand kan bij diarree gepaard gaande met een natte, pijnlijke uitslag aan en om de anus, ongezoete bosbessensap worden gegeven. Men geeft meerdere keren per dag een theelepel in wat [eetlepel] gekookt water. Opgelet; de ontlasting zal daarna blauw tot zwart verkleuren.

Naast het voorgaande, kunnen de navolgende homeopathische middelen in aanmerking komen:

Bij stinkende ontlasting met onverteerde voedselresten: Calcium carbonicum D6 [Schüßler] opgelost in wat [eetlepel] venkelthee. In het begin ieder uur en wanneer de klachten afnemen, minder vaak.

De diarree kan natuurlijk ook andere oorzaken dan flesvoeding hebben. Ook dan kunnen In alle gevallen voorgaande adviezen worden opgevolgd. Is er sprake van “zomerdiarree” dan kan Bryonia D6 worden gegeven; eerst ieder uur 2 druppels op een eetlepel venkelthee en bij verbetering van de klachten minder vaak.

Nogmaals; diarree bij zuigelingen en kleine kinderen kan veel risico’s met zich meebrengen. Wanneer ondanks behandeling als hiervoor bedoeld, verbetering uitblijft en zeker wanneer een verslechtering van de toestand intreedt, dan direct een arts raadplegen.

Voor meer informatie: info@gezondbeterworden.nl

Telefoon 0599 – 213034