Digitaal tijdschrift  >  Kinderspreekuur 2

Kinderspreekuur 2

 

KINDERSPREEKUUR 2

Koorts

Het vorige artikel eindigde met het onderwerp koorts. Toen werd al duidelijk dat koorts een positief signaal kan zijn en dat het wijst op de activiteit van het immuunsysteem om een ziekteverwekker te lijf te gaan. De moderne geneeskunde echter, kent en erkent dit natuurlijke proces van heling, van genezing, helaas niet meer. Het belang van onze kinderen vraagt dringend om een verandering in denken en van behandelmethoden. Het met alle geweld en zonder enige noodzakelijkheid onderdrukken van ziektesymptomen met regulier chemische middelen, betekent iedere keer weer een aanslag op de gezondheid van het kind. Als huismiddel grijpen ouders al snel naar aspirine; soms het kinderaspirientje genaamd, alsof dat onschuldig zou zijn. Komt de arts er vervolgens aan te pas, dan vieren middelen als paracetamol, antibiotica en erger, hoogtij. Dit terwijl juist het kind nog ontvankelijk is voor natuurlijke geneesmethoden. Natuurlijke methoden staan garant voor een ontwikkeling en versterking van de eigen afweer en ze betekenen het vermijden van niet te onderschatten schade door het organisme belastende chemie. Een kind dat meer weerbaar is, is ook minder vatbaar voor belastingen vanuit het milieu. Een kind met ouders die dat beseffen en in de praktijk brengen, heeft alle reden tot dankbaarheid.

Dit was even een herhaling van de vorige “les”. Het onderwerp echter is belangrijk genoeg om te blijven herhalen. Koorts is iets waar vrijwel elke ouder mee te maken krijgt en voor het kind is het van levensbelang, dat daarmee goed wordt omgegaan. 

Griep en daarop gelijkende aandoeningen

Bepaalde perioden van het jaar staan bekend om de mogelijkheid van het optreden van griep. Echter; virusaandoeningen met een soortgelijk beeld als dat van een griep, komen het gehele jaar voor. Op virusinfecties moet men daarom altijd bedacht zijn. Virusinfecties kunnen alleen worden overwonnen door onze eigen afweersystemen en zodoende is de zorg daarvoor van het grootste belang.

Griep- en andere virussen kunnen heel snel om zich heen grijpen. Dit is vooral het geval wanneer er sprake is van een snelle omslag van het weer in het bijzonder van warm naar koud. In crèches en op scholen zullen dan veel kinderen last hebben van bijvoorbeeld snotteren, hoesten en niezen waardoor het virus zich gemakkelijk verspreidt. De aandoening is er met name een van de slijmvliezen. Het kunnen ontstekingen zijn van het slijmvlies op één of meer locaties zoals neus en bijholten, keel en de overige luchtwegen. De symptomen zijn mede afhankelijk van de locatie[s].

In de natuurgeneeskunde worden de hier bedoelde infecties beschouwd als biologisch zinvolle aandoeningen. Het is een zelfreinigende actie van het lichaam en ze stimuleren het afweersysteem van het kind. Bij het nemen van maatregelen moet met deze uitgangspunten rekening worden gehouden.

Bij koorts horen kinderen bij voorkeur in bed. Het lichaam verbruikt energie voor het herstel en deze is niet of onvoldoende beschikbaar wanneer het kind zelf te actief is. Dit is ook het gevaar van het onderdrukken van koorts. Het kind voelt dan niet meer wat er aan de hand is en het gaat over zijn grenzen heen. Het proces van genezen kan worden omschreven als “topsport”. Verder is slaap een onmisbare factor voor het herstel omdat tijdens de slaap het immuunsysteem optimaal functioneert en de regeneratie, het herstel, het beste resultaat oplevert. Het is van belang om twee maal per dag de temperatuur rectaal op te nemen en dit te noteren. Voor het vaststellen of een kind naar buiten, naar de crèche of naar school kan, is de temperatuur ’s middags, doorslaggevend. Afgezien van een enkele uitzondering, is de temperatuur van het lichaam ‘s morgens lager dan ’s middags. Ten onrechte kan dan lijken dat de koorts over is en het kind hersteld. ’s Middags pas zal kunnen blijken of dat werkelijk het geval is.

Maatregelen

Vooral bij koorts is voldoende drinken heel erg belangrijk. Vocht zorgt voor de afvoer van onder meer schadelijke stoffen die tijdens ziekte worden gevormd en het regelt mede de temperatuur van het lichaam door verdamping en transpireren. Dring vooral geen eten op! De energie die verbruikt wordt voor de spijsvertering, kan beter gebruikt worden voor het herstel. Het kind haalt later de schade vanzelf weer in.

De volgende theesoorten, die de uitscheiding via de huid bevorderen, genieten de voorkeur: lindebloesem- of vlierbloesemthee en eventueel kamillethee. De drie soorten kunnen ook tot één thee worden gemengd. De dosering is in alle gevallen 1 theelepel op 1 kopje kokend water; even laten trekken en dan zeven.

Klysma’s zijn in Nederland helaas uit het arsenaal van natuurlijke interventies verdwenen. De ontgiftende werking van klysma’s kan de duur van de ziekte bekorten. Dat klysma’s in “ongenade” zijn gevallen is merkwaardig omdat de Colon Hydrotherapie juist een bloei doormaakt. Klysma’s kunnen door iedereen thuis worden doorgevoerd. Kennelijk heeft de natuurgeneeskunde tegenwoordig ook voorkeur voor “machines” boven het oude vertrouwde “hand”werk, dat wij nog steeds behandelen noemen met de nadruk op hand.

Afhankelijk van de aard van de klachten, kunnen borst en rug van worden ingesmeerd met Dampo, Vicks of een soortgelijke zalf/balsem. Ook inhalatie met dit soort middelen kan heel effectief zijn.

Als medicatie komen de volgende middelen in aanmerking:

·   Aconitum D6 bij beginnende koorts met koude rillingen, de huid is droog, patiënt wil onder dek blijven. Dosering: 1 tabletje oplossen in water en ieder kwartier een theelepel innemen.

Begint patiënt te transpireren, dan kan worden overgegaan op

·  Belladonna D6 bij koorts met transpireren vooral daar waar de huid bedekt is. Patiënt heeft een hoogrode kleur en is wat onrustig tot opgewonden.

Dosering: Beginnen met 1 tabletje op te lossen in water en ieder kwartier een theelepel innemen. Treedt verbetering in, dan kan worden overgegaan op 2 maal per dag 1 tabletje.

·  Eupatorium perfoliatum D4 wanneer het hele lichaam zwaar voelt en pijnlijk is. Dosering: 3 maal per dag 5 tot 10 globuli [korrels] onder de tong laten smelten.

·  Tenslotte zijn er ook diverse samengestelde complexmiddelen in de handel.

Effectief, maar in Nederland vrij onbekend, is de behandeling met eigenbloed. Bij kinderen wordt op basis van het bloed een homeopathisch middel gemaakt dat wordt ingenomen. Bij grotere kinderen en volwassenen kan het eigenbloed nadat het eerst is bewerkt, ook per injectie worden toegediend [Zie elders op onze website].

Een natuurlijke behandeling wil niet perse zeggen, dat de patiënt altijd sneller herstelt. Het doel moet vooral zijn, dat men op een goede manier door het ziekteproces heen gaat en er vervolgens gesterkt uitkomt. Dit is de kracht van de natuurgeneeskunde!

Angina

Als gevolg van hiervoor bedoelde aandoeningen, maar ook als zelfstandige aandoening, kan er angina of keelontsteking optreden. Het kan zijn dat het kind de keelpijn zelf kan aangeven, maar ook komt het voor dat het niet wil eten of drinken omdat dat pijnlijk is. Onderzoek van de keel is daarom altijd van belang. De diverse soorten keelontsteking kunnen, afhankelijk van de verwekker, een verschillend beeld opleveren. Wordt de keelontsteking veroorzaakt door een virus, dan herkent men dat aan glazige rode stippen op de rand van het zachte verhemelte. De tonsillen [amandelen] zijn in of meer rood. Verder vinden we een beslagen tong en soms ook braakneigingen. De temperatuur kan tot  40o en meer oplopen. Bedenk dan, dat dat de uitdrukking is van de noodzakelijke activiteit van het afweersysteem. Wat gedaan kan worden om de koorts binnen de perken te houden, staat in DNUA nr. 204, nov/dec. 2009. Witte stippen op vuurrode tonsillen vindt men bij veelal etterige amandelontstekingen. Deze worden vaak veroorzaakt door bacteriën, genaamd streptokokken. Voorzichtigheid, maar geen overdreven bezorgdheid, is dan geboden omdat er complicaties kunnen optreden aan gewrichten, hart of nieren. Wanneer het beslag op de hoogrode tonsillen zich verder uitbreidt, dan kan dat wijzen op de ziekte van Pfeiffer. De kans dat er sprake is van difterie is gering zelfs dan, wanneer het kind niet is gevaccineerd. Het is belangrijk om zeker bij enige twijfel een medisch deskundige te raadplegen.

Maatregelen

·   Zoveel mogelijk bedrust en andere hiervoor genoemde maatregelen zoals thee drinken enzovoort.

·   Halswikkels van warm water met appelazijn, citroen of Kanne’s brooddrank.

·   Belladonna D6 kan vooral in het beginstadium worden gegeven. Vooral rechts vinden we in de keel een helderrode verkleuring. De keel is droog, het kind wil niet drinken, heeft soms last van oor- en hoofdpijn en heeft de neiging tot slikken zonder dat het iets in de mond heeft.

·   Apis mell. D3 kan toepassing vinden bij ernstiger vormen met een zwelling [oedeem] van de huig. Op sommige plaatsen is het slijmvlies glanzend alsof het gevernist is. De klachten worden erger bij warmte en beter door koude.

·   Gelsem. semp. D4: De klachten beginnen met koude rillingen en hoofdpijn. Het kind heeft een matig dorstgevoel en steken diep in de tonsillen. Bij slikken straalt de pijn uit naar  het oor.

·   In ieder geval wanneer de voorgaande maatregelen onvoldoende resultaat opleveren, een medisch deskundige raadplegen.

Meer informatie: info@gezondbeterworden.nl

Telefoon 0599 213034