Bedrijven  >  Biologisch geneeskundig onderzoek

Biologisch geneeskundig onderzoek

De kracht van de biologische geneeskunde

 • preventieve, vroegtijdige diagnose vaak al voordat arbeidsongeschiktheid intreedt
 • vroegtijdige behandeling waardoor arbeidsongeschiktheid kan worden voorkomen
 • effectieve behandeling van vage klachten en aandoeningen waardoor ziekte tot een minimum kan worden beperkt
 • genezing dan wel duidelijke verbetering van chronisch geworden aandoeningen
 • geen bijwerkingen en dus geen beperking van de arbeidsgeschiktheid als gevolg van de behandeling

Het biologisch geneeskundig onderzoek omvat

 • een algemeen medisch onderzoek waaronder een uitvoerige anamnese


 • een uitgebreid bloedonderzoek naar:
  • een groot aantal lichaamsfuncties en
  • de toestand van de gezondheid in het algemeen


 •     een omvangrijk onderzoek van de urine naar onder andere:
  • diverse orgaanfuncties
  • spijsverteringsfunctie
  • stofwisselingsfunctie

De onderzoeken onderscheiden zich van de reguliere en leveren zodoende nieuwe informatie op.
Onderzoeken, uitslagen en advisering nemen als regel in totaal 2 klokuren in beslag.

Meer informatie